Zprávy:

Prosím o úhradu příspěvků za jarní část sezóny. Příspěvky činí 1350,- (1250 + 100(FAČR)). úhradu lze provést hotově (trenérovi) nebo na můj soukromý účet (na vyžádání). Nejlépe do konce března. Děkuji Lenka Kristofory (776792279). 

 


Tréninkový plán od:1.5.2019 až do odvolání pouze s dorostem!!!!!

 

Z tréninku je hráč povinen se omluvit nejpozději dopoledne v den tréninku. Neomluvená neúčast se trestá pokutou 20 Kč. Pozdní příchod na trénink a zápas se trestá pokutou 10 Kč za prvních 15 minut, pozdější příchod než o 15 minut se hodnotí jako neomluvená neúčast v podobě 20 Kč. Vybrané peníze budou použity na závěrečnou po skončení jarní části sezóny.


Zápasy

14.5. Út    Vítkovice dívky vs. Polanka (17:30) Sraz na Vítku (ul. Provaznická) v 16:45.

26.5. Ne   Polanka vs. Třebovice (13:30) Sraz v 12:45 v Polance.

28.5.  Út   Třebovice vs. Polanka (17:00) Sraz v 16:30 v Třebovicích u šaten.

31.5. Pá    Krásné Pole vs. Polanka (17:30) Sraz v 16:45 v Krásném Poli u hřiště.

9.6.   Ne   Polanka vs. Řepiště (13:30) Sraz v 12:45 v Polance.